R&D project for Critical Communication planning

UAB "Cellular Expert" kartu su partneriu UAB "Luno" šių metų pavasarį pradėjo įgyvendinti projektą “Programinė įranga padidinto saugumo telekomunikacinių tinklų modeliavimui”. 

Projekto tikslas: Padidinti įmonės inovacinį potencialą. UAB „Cellular Expert“ projekto metu kurs specializuotą programinę įrangą naujos kartos padidinto saugumo telekomunikacijų tinklams (angl. „Critical Communications“) planuoti. Vystantis technologijoms, esami antros kartos padidinto saugumo tinklai nebesugeba patenkinti duomenų perdavimo poreikio. Šį poreikį patenkins specializuoti ketvirtosios kartos LTE tinklai, kuriuos aprašantis standartas
„3GPP Rel.13“ pabaigtas rengti 2016 metų kovo 11 dieną. Projekto metu sukurtas produktas yra skirtas šių tinklų planavimui sąveikoje su esamais Tetra tinklais, jų saugumo bei patikimumo užtikrinimui.
 
Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projektą numatoma užbaigti 2018 metų viduryje.